12-10-2014 9-14-04 AM

جان هالکرافت یک تصویرگر خلاق بریتانیایی است. او چندی است که با طراحی‌هایی به سبک پوسترهای دهه ۱۹۵۰ که در آنها مشکلات بشر در دنیای فعلی را به تصویر کشیده، نظرها را به خود جلب کرده است.

در این پست ۳۲ طراحی او را با هم مرور می‌کنیم، طراحی‌هایی که در نشریات معتبری مثل گاردین، تلگراف، اکانومیست، ایندیپندنت و ریدرز دایجست هم منتشر شده است.

در این طرح‌ها مشکلاتی مثل وابستگی بی حد و حصر ما به فناوری، تنزل جایگاه کاری، چاقی، سیاست و غیره، خیلی عالی تبیین شده‌اند.

من ترجیح می‌دهم، در هر مورد، خود شما با نگاه کردن به اثر، متوجه منظور شوید، بیشتر آنها بسیار گویا هستند، شاید در معدودی از آنها نیازمند چند ثانیه فکر، برای پی بردن به مقصود  مراد طراح داشته باشید، اما اگر خودتان پی به منظور ببرید، به گمانم بسیار بهتر و گواراتر برای شما باشد.

از این طرح ها میتونید برای ایده پردازی در طراحی  استفاده کنید !

12-10-2014 9-13-50 AM
12-10-2014 9-13-39 AM
12-10-2014 9-13-26 AM
12-10-2014 9-13-15 AM
12-10-2014 9-13-05 AM
12-10-2014 9-12-55 AM
12-10-2014 9-12-44 AM
12-10-2014 9-12-36 AM
12-10-2014 9-12-26 AM
12-10-2014 9-12-17 AM
12-10-2014 9-12-06 AM
12-10-2014 9-11-56 AM
12-10-2014 9-11-46 AM
12-10-2014 9-11-35 AM
12-10-2014 9-11-14 AM
12-10-2014 9-11-05 AM
12-10-2014 9-10-50 AM
12-10-2014 9-10-40 AM
12-10-2014 9-10-30 AM
12-10-2014 9-10-20 AM
12-10-2014 9-10-11 AM
12-10-2014 9-10-01 AM
12-10-2014 9-09-52 AM
12-10-2014 9-09-44 AM
12-10-2014 9-09-32 AM
12-10-2014 9-09-19 AM
12-10-2014 9-09-02 AM
12-10-2014 9-08-53 AM
12-10-2014 9-08-44 AM
12-10-2014 9-08-30 AM
12-10-2014 9-08-18 AM