Don't Wasting your life

Steve Jobs

 

در اینجا مطالبی در مورد کارآفرینی و سبک زندگی میگذارم تا هم خودم و هم دیگران انگیزه و راه درست روانتخاب کنیم!

[su_quote cite=”استیو جابز”]زمان شما محدود است، پس آن را با زندگی کردن به جای دیگران به هدر ندهید!![/su_quote]